Fakablogga.png

Gillbergagatan 9, Box 1159, 581 11 Linköping

Telefon: 013-35 55 70

home.pngKontakta oss

​FAKAB Plåt-o Stålentreprenad AB

FAKAB Plåt- och Stålentreprenad AB är ett fullserviceföretag verksamt inom byggnadssmides- och byggnadsplåtbranschen.

Vi finns i Linköping och vårt huvudsakliga marknadsområde är - förutom Östergötland - Stockholm, Mälardalen, Södermanland och Närke, men vi har även utfört ett stort antal entreprenader utanför detta område.

Vi är ett privatägt företag och har för närvarande c:a 30 anställda.

Vi åtar oss nybyggnads- och ombyggnadsarbeten samt uppförande av hallbyggnader, industribyggnader etc. i stål och plåt på såväl 

utförande- som totalentreprenad.

Vi monterar även HDF-bjälklag, betongsocklar, väggelement o.dyl.

Vi förfogar över produktionslokaler på c:a 1.500 m2 och kan där producera smideskonstruktioner på upp till c:a 30 meters längd.

Vi är certifierade enligt EN 1090-1:2009+A1:2011 samt

ISO 3834-2:2005

     

Läs mer...Axfast-1.JPG

Kv. Glaskulan, Linköping

Tillverkning, leverans och montage av stål-

stommar samt leverans och montage av bä-

rande takplåt och väggelement till butikslokaler på Tornby i Linköping.

Läs mer»

Haucon-1-2.JPG

Haucon AB, Hallsberg

Leverans och montage av stålstomme, takplåt

och Paroc-väggar samt montage av HDF-bjälk-

lag vid nybyggnad av industrilokaler.

Läs mer»

 

 

Skavsta-Faeltverkstad-1.JPG

Skavsta Flygplats, Nyköping

Leverans och montage av stålstomme, mon-

tage av bärande takplåt samt in- och utvän-

diga väggelement till fältverkstad.

 

Läs mer»

 

Gillbergagatan 9, Box 1159, 581 11 Linköping

Telefon: 013-35 55 70

Kontakta oss!